Een voorschot betalen bij de aankoop van een woonst

Koopt u een eigendom op plan, dan gelden er wettelijke regels voor de betaling van het voorschot. Die zijn er niet als u een bestaand appartement of woning koopt.

Bij een aankoop op plan voorziet de wet Breyne in een ruime bescherming voor de koper. Vaak koopt u op het moment van het tekenen van de compromis nog “lucht”, omdat de bouw nog niet gerealiseerd is.

Daarom heeft de wet voorzien dat bij dit type verkoop er een voorschot betaald dient te worden van maximum 5% van de totale kostprijs exclusief aankoopkosten. De rest van de betalingen moet in schijven betaald worden, naargelang de vordering van de werken en conform een vooraf vastgesteld overzicht van schijfpercentages en geschatte timings.

Bij de aankoop van een bestaand pand gelden geen specifieke voorschotregels, m.a.w. men is vrij om eender welk percentage te vragen, of zelfs geen voorschot.

In de praktijk is het wel zo dat in beide scenario’s er bijna altijd een voorschot wordt gevraagd, 5% bij verkoop op plan, en meestal 10% bij de verkoop van een bestaand huis of appartement. Dit biedt meer wederzijdse zekerheid: de koper geeft ermee aan dat hij solvabel is, en voor de verkoper is het voorschot ook interessant voor het geval de verkoop toch niet zou doorgaan. Hij beschikt dan al over een bedrag dat als schadevergoeding kan dienen als de rechter de ontbinding van de compromis ten nadele van de koper zou uitspreken.

Het bedrag van het voorschot wordt vaak gestort op een rubriekrekening van een notaris, maar kan sinds 1 augustus 2018 ook veilig gestort worden op een derdenrekening van de verkoper: bij eventuele insolvabiliteit van de verkoper vallen betaalde voorschotten op een derdenrekening immers buiten de boedel van de verkoper.

Tot slot kan soms een bedrag gevraagd worden om een reservatie te nemen op het kopen van een woning of appartement. Dit gaat gepaard met een korte reservatie-overeenkomst. Als koper krijgt u dan wat bedenktijd (meestal maximum 30 dagen te rekenen vanaf de dag van storting van de reservatievergoeding) vooraleer u definitief juridisch te binden tot een aankoop. Indien wordt overgegaan tot aankoop en de compromis wordt getekend, zal Woonplanners de betaalde reservatievergoeding, in casu 5.000 euro per appartement, in mindering brengen van het te betalen voorschot bij de compromis.

Indien echter de koper afziet van de verkoop, kan dit zonder juridische gevolgen, maar blijft de reservatievergoeding verworven door de verkoper, als compensatie voor de energie die hij reeds in het dossier heeft gestoken alsook voor de gemiste periode van verkoop gedurende de reservatieperiode.

B12 2381

Herman Demarbaix

Operations Manager

Volg Herman op:

Ik wens op de hoogte te blijven

Deze website gebruikt cookies. Cookies zorgen niet alleen voor een beter gebruiksgemak, maar geven ons ook de mogelijkheid om jou beter te leren kennen. Als je de cookies aanvaardt, kunnen wij jouw surfervaring optimaliseren dankzij de info die je met ons deelt. Lees meer over ons privacybeleid.

Cookies aanvaarden