Wat is wet Breyne?

Wet Breyne – die ook bekend is als de woningbouwwet – regelt sinds 1971 de bouw en verkoop van woningen in België. Het kan hierbij gaan over een nieuwbouwwoning (verkoop op plan en sleutel-op-de-deur) of verbouwingen aan een bestaande woning. De wet biedt een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken aan kopers van dergelijke woningen. Het doel ervan is deze kopers te beschermen bij misbruik, of indien er zich (financiële) problemen bij de aannemer of projectontwikkelaar voordoen.

Wat houdt deze wet in?

De Belgische overheid zorgt er dankzij wet Breyne voor dat toekomstige eigenaars correcte, volledige en schriftelijke informatie krijgen van de verkoper of bouwfirma van de aangekochte woning. Daarnaast voorziet deze wet verschillende financiële garanties en zijn er een aantal richtlijnen die nageleefd dienen te worden.

• De verkoper moet op voorhand de totaalprijs van de overeenkomst vastellen, opnemen in de overeenkomst en naleven;
• Het saldo is opeisbaar in schijven die niet hoger mogen zijn dan de prijs van de al uitgevoerde werken;
• De oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve oplevering, waar minimum 1 jaar tussen moet liggen;
• De verkoper is verplicht een waarborg te voorzien die tot 100% kan gaan;
• Het voorschot bij het sluiten van de overeenkomst mag maximaal 5% van de totaalprijs bedragen;
• De verkoper is niet alleen 10 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook de aansprakelijkheid voor zware zichtbare gebreken rust op hem.

Wet Breyne is een wet met een dwingend karakter, wat betekent dat er niet van afgeweken kan worden. Indien dit wel gebeurt, kan dit leiden tot nietigheid van het contract.

Wanneer is wet Breyne van toepassing?

Wet Breyne geldt niet alleen voor een verkoopovereenkomst maar ook voor een aannemingsovereenkomst. Dit wil zeggen dat de wet van toepassing is wanneer een verkoper, promotor of aannemer zich ertoe verbindt om een afgewerkte woning te bouwen, te laten bouwen of aan te leveren.

Deze afgewerkte woning is hierbij bestemd voor huisvestiging. Er mag ook sprake zijn van een woning die gemengd gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en huisvestiging. Commerciële gebouwen en vakantiewoningen vallen niet onder de bescherming van wet Breyne.

Daarnaast kan de wet ook van toepassing zijn op de verkoop van een bestaand huis of appartement. Dit geldt echter alleen wanneer de verkoper zich ertoe verbindt deze woning verder uit te breiden of te verbouwen. Daarbij moet de totaalprijs van de uitbreidings- of verbouwingswerken minstens 80% van de verkoopprijs van de woning zijn én meer dan € 18.600 bedragen.

Voor de toepassing van de wet is het ook noodzakelijk dat er rekening gehouden wordt met een aantal andere voorwaarden. Zo mag je slechts met één projectontwikkelaar of aannemer samenwerken die alle werkzaamheden zal uitvoeren. Indien je beslist om met verschillende partijen te werken en bijvoorbeeld elektriciteitswerken of loodgieterij uit te laten voeren door iemand anders, is de wet niet langer toepasbaar.

Uiteindelijk ben je ook verplicht één of meerdere stortingen te doen voor de werken afgerond zijn en moet de woning in België gebouwd worden.

Wanneer geldt ze niet?

Wet Breyne is niet van toepassing wanneer de toekomstige eigenaar werken heeft laten uitvoeren aan een woning die hij al in bezit had en niet van plan is deze te verkopen. Die werken vinden namelijk niet plaats in het kader van een eigendomsoverdracht.

Daarnaast geldt de wet ook niet wanneer er een contract afgesloten wordt met bepaalde entiteiten zoals bijvoorbeeld een gemeente. De toekomstige eigenaar mag ook geen woningen bouwen of laten bouwen om te verkopen als professionele activiteit. Het contract mag bovendien ook geen studieovereenkomst zijn met betrekking tot een bouwwerk.

Wet Breyne biedt met andere woorden een uitgebreide bescherming aan toekomstige eigenaars van een woning. Maar om van deze bescherming te kunnen genieten, dien je wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Het is ook belangrijk om na te gaan of de aannemer of projectontwikkelaar aan alle richtlijnen voldoet. Er wordt namelijk soms geprobeerd deze wet te omzeilen door bijvoorbeeld geen voorschot aan te rekenen of niet te werken met tussentijdse facturen.

Bij Woonplanners leven we deze wet echter steeds na. Ons solide financiële draagvlak staat daarnaast garant voor vertrouwen en het 100% nakomen van de gemaakte afspraken.

In dit bericht besproken:

Ik wens op de hoogte te blijven

Deze website gebruikt cookies. Cookies zorgen niet alleen voor een beter gebruiksgemak, maar geven ons ook de mogelijkheid om jou beter te leren kennen. Als je de cookies aanvaardt, kunnen wij jouw surfervaring optimaliseren dankzij de info die je met ons deelt. Lees meer over ons privacybeleid.

Cookies aanvaarden